Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 02 tháng 08 năm 2014


Tin mới

Hoạt động dạy bơi trong hè của các trường tiểu học

Hoạt động dạy bơi trong hè của các trường tiểu học

Thực hiện Kế hoạch 16 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm khuyến khích tự lập tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh tiểu học.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013. Xem thêm