Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 16 tháng 01 năm 2019


Tin tức & sự kiện

Tổng kết, bế mạc và trao giải Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019

Tổng kết, bế mạc và trao giải Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, vào lúc 15h00 ngày 09/01/2018 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh, Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2018-2019 đã tiến hành tổng kết, bế mạc và trao giải.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm