Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 14 tháng 08 năm 2020


Liên kết

Các tin khác