1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của