Thứ 2, 10/08/2020

07h00: Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020

08h00: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ)

14h00: Dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

16h00: Ban Thư ký nhận bài thi từ Trưởng các Điểm thi và Ủy viên Ban Thư ký bàn giao tại Trường THPT chuyên Quốc Học

Thứ 3, 11/08/2020

07h00: Dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

08h00: Dự Công bố Quyết định của Thanh tra Bộ về thanh tra chấm thi THPT 2020 (LĐ, Trưởng các phòng, ban; TTra, KTKĐCL)

09h30: Các Ban rà soát cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại Khu vực chấm thi – Trường THPT chuyên Quốc Học. Ban Thư ký bàn giao bài thi cho Ban phách và Ban chấm thi Trắc nghiệm.

13h30: Họp Lãnh đạo các Ban chấm thi Trắc nghiệm, Ban chấm thi Tự luận, Tổ trưởng Chấm thi tự luận; Ban Thư ký, Ban phách.

15h00: Các Ban Thư ký, Ban phách, Ban chấm thi trắc nghiệm họp phân công nhiệm vụ.

Thứ 4, 12/08/2020

07h30: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ)

07h30: Họp các Ban chấm thi và triển khai chấm thi theo kế hoạch (LĐHĐT, các Ban chấm thi)

08h00: Ban chấm thi trắc nghiệm thực hiện nhiệm vụ.

Thứ 5, 13/08/2020
Thứ 6, 14/08/2020

08h15: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Văn phòng Tỉnh ủy (Đ/c GĐ)

09h00: Trực báo tuần (GĐ, các PGĐ, Lãnh đạo các Phòng, Ban)

Thứ 7, 15/08/2020

08h00: Họp toàn thể Ban Chấm thi tự luận.

08h00: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ)

Chủ nhật, 16/08/2020