Thứ 2, 17/02/2020

07h30: Trực báo tuần

14h00: Làm việc với tổ chức Hue Help tại Phòng họp 1 (Đ/c Mỹ-PGĐ, GDTH)

Thứ 3, 18/02/2020

08h00: Thông qua các chỉ tiêu cơ bản - KHPT sự nghiệp GD&ĐT năm học 2020-2021 tại phòng họp 1 (Ban GĐ, lãnh đạo các phòng ban)

14h00: Dự họp nghe báo cáo công tác quản lý sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các Sở, Ngành cấp tỉnh tại VP UBND tỉnh (LĐ) - Xe 6445

14h00: Kiểm tra dạy thêm học thêm(Thanh tra, GDTXCN) từ 18/2 đến 22/2/2020

Thứ 4, 19/02/2020

02h00: Làm việc với trung tâm Tịnh Trúc Gia về mô hình Trường học hạnh phúc (Đ/c Mỹ-PGĐ, GDTH, GDTrH)

08h00: Trực báo Đảng ủy Khối quý I năm 2020 tại số 1 Tố Hữu,Huế (LĐ) - Xe 6445

08h00: Hội nghị chuyên môn các môn thi trung học phổ thông quốc gia đối với các môn chưa tổ chức HN (GDTrH, GDTX-CN ) từ 19/2 đến 22/2/2020

14h00: Họp góp ý Thiết kế mẫu nhà vệ sinh các cấp học tại phòng họp 1 (LĐ Sở, LĐ các phòng, ban)

15h00: Kiểm tra điều kiện cấp phép hoạt động Trung tâm ngoại ngữ Seoul tại thành phố Huế (QĐ)

Thứ 5, 20/02/2020

07h30: Đánh giá ngoài (Khảo sát sơ bộ) Trường MN Họa Mi 2, Quảng Điền (đ/c Mỹ - PGĐ, QĐ) - Xe 2007

08h00: Nhận bài thi Cuộc thi sáng tác "Cảm nhận cuộc sống" (QĐ; Tổ thư kí)

14h00: Dự HN lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Huế tại Thành ủy Huế (LĐ) - Xe 6445

15h30: Họp Hội đồng xét NGƯT cấp Sở GD&ĐT lần thứ 15 năm 2020 tại phòng họp 1 (QĐ)

Thứ 6, 21/02/2020

07h30: Dự HN báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 02 năm 2020 tại VP tỉnh ủy (LĐ) - Xe 6445

08h00: Phối hợp với Bưu điện tỉnh nhận bài thi Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (QĐ, P. CTTT-HSSV) (Hoãn)

08h30: Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tại hội trường Sở (BGĐ Sở; BCH Đảng ủy; cấp trưởng, cấp phó phòng, ban Sở; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở; GM)

13h30: Họp Thường vụ Đảng ủy, BGĐ tại phòng họp 1

14h30: Họp Đảng ủy tại phòng họp 1

Thứ 7, 22/02/2020
Chủ nhật, 23/02/2020