Thứ 2, 07/06/2021

08h00: Tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 2, từ ngày 07/6 đến ngày 12/6/2021 (Đ/c Mỹ - PGĐ, GDTH)

08h00: Thi các môn chuyên vào lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học; kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 THCS Nguyễn Tri Phương - Huế (theo Kế hoạch; QĐ)

15h00: Kết nối thử phòng họp trực tuyến tập huấn công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT do Bộ tổ chức (Ban CNTT)

Thứ 3, 08/06/2021

08h00: Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ GD&ĐT tổ chức (Lãnh đạo Sở, mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Thanh tra, đại diện Phòng KT, GDTrH)

08h00: Họp UBND tỉnh rà soát CTCT và thông qua CTGD địa phương (GĐ, các PGĐ, Trưởng các phòng TH, TrH, GDTX, KHTC, VP) - Xe 6445

13h45: Họp Lãnh đạo HĐ thi và Lãnh đạo các Ban thi (QĐ, Thanh tra).

14h00: Các Ban triển khai Kế hoạch làm việc của Ban tại trường THPT Chuyên Quốc Học (từ ngày 08/6 đến khi hoàn thành QĐ)

14h00: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ)

Thứ 4, 09/06/2021

14h00: Làm việc với Phòng Mầm non nghe báo cáo tiến độ các Đề án, chương trình liên quan GDMN tham mưu (Đ/c GĐ, Đ/c Mỹ PGĐ; LĐ các phòng KHTC, TCCB, VP và Phòng GDMN).

Thứ 5, 10/06/2021

08h00: Họp Ban Thường vụ CĐGD tỉnh (CĐN)

08h00: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ)

08h00: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sỹ Khoa GDTC Đại học Huế (Đ/c GĐ)

14h00: Dự HN tổng kết Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD tại VP UBND tỉnh (LĐ) - Xe 6445

Thứ 6, 11/06/2021
Thứ 7, 12/06/2021
Chủ nhật, 13/06/2021