Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 19 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cuộc thi sáng tác "Cảm nhận cuộc sống" diễn ra từ ngày 07/02/2020 đến ngày 20/02/2020
Cuộc thi sáng tác "Cảm nhận cuộc sống" được Sở Giáo dục và Đào tạo phát động theo kế hoạch số 235/KH-SGDĐT ngày 07/02/2019. Với nội dung ...