1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       
Mời dự Sơ kết 4 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Mời dự Sơ kết 4 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP,               - Các đơn vị trực thuộc Sở. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (2008-2012)  thân thiện, học sinh tích cực” (2008-2012) Thành phần: - Ban Chỉ đạo Tỉnh. (Giấy mời riêng) - 01 Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP - 01 ...

Dự đoán điểm chuẩn, điểm sàn

Dự đoán điểm chuẩn, điểm sànDo một số thay đổi trong việc xét tuyển nên nhiều ý kiến cho rằng điểm chuẩn ở một số trường có thể biến động, nhưng điểm sàn không thể thấp hơn năm trước.

Mặt trái và phải của công tác Đoàn, Đội

Mặt trái và phải của công tác Đoàn, ĐộiĐối với sinh viên, công tác xã hội là một trong những phần không thể thiếu trong suốt những năm tháng ở giảng đường. Ngày nay, các trường cao đẳng, đại học trên cả nước thường tổ chức rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội,… tạo ra môi trường lành mạnh cho sinh viên được tham gia, được tiếp xúc, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng sống, tăng kỹ năng mềm cho sinh viên. Tham gia những hoạt động như thế, sinh viên gặt hái được rất nhiều ích lợi, nhưng hại cũng không phải là nhỏ.

Số bài hiển thị Tổng: 7 dòng - Trang 1