1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       
Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn

Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn  Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố Huế Thực hiện Công văn số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04 tháng 12  năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn,   để đảm bảo tốt công tác tự đánh giá trường mầm non, kế hoạch triển khai đánh giá ngoài và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đúng quy trình theo hướng dẫn ...

"Tin về vòng bán kết cuộc thi" Sáng Chủ nhật ngày 4.11.2012, tại Hội trường trường THPT Hai Bà Trưng đã diễn ra vòng bán kết cuộc thi “Khơi nguồn tri thức” do Đoàn trường kết hợp với nhóm cựu học sinh HBT thực hiện.