1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Danh sách các trung tâm

Trung tâm ngoại ngữ Huecefol 02 Ngô Quyền, thành phố Huế

Trung tâm ngoại ngữ - tin học Huế ICP 25C Lê Hồng Phong, thành phố Huế

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 36 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế

Trung tâm ngoại ngữ CBS Số 148, đường Nguyễn Huệ, TP. Huế

Trung tâm ngoại ngữ Phương Mỹ 89 Cách mạng tháng Tám, thị xã Hương Trà

Trung tâm ngoại ngữ - tin học Cadafol 82 Hùng Vương, thành phố Huế

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học HueITC 97 Trần Phú; 39 Tố Hữu, thành phố Huế

Trung tâm đào tạo anh ngữ Quốc tế EUC 11 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế (Tầng 7)

Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế AMA Huế Tầng 3, 28 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế

Trung tâm ngoại ngữ - tin học ECO 56/4 Đặng Huy Trứ, thành phố Huế

Số bài hiển thị 12345   đến : Tổng: 49 dòng - Trang 5