Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020


Quy định, hướng dẫn

Cập nhật lúc : 19:46 22/05/2015  

Không thu tiền lệ phí tuyển sinh đầu cấp

Ngày 22/5/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn số 1257/SGD&ĐT-KHTC về việc không thu tiền lệ phí tuyển sinh đầu cấp. Theo công văn, Sở hướng dẫn các đơn vị các nội dung sau:

1. Tất cả các cơ sở giáo dục không thu bất cứ khoản phí liên quan đến công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10).

2. Các chi phí liên quan đến công tác tuyển sinh (bao gồm từ khâu phát hành mẫu đơn dự tuyển, thu hồ sơ, nhập xử lý dữ liệu, thi và xét tuyển...) được sử dụng từ kinh phí ngân sách cấp hoặc học phí được để lại đơn vị.

3.  Đối với những cơ sở giáo dục đã thu tiền bán hồ sơ dự tuyển thì phải tiến hành hoàn trả lại cho phụ huynh, học sinh khi thu nhận hồ sơ (có danh sách ký nhận lại tiền).

4. Đối với những trường đã in hồ sơ, biểu mẫu nhưng chưa phát hành thì phải phát miễn phí cho phụ huynh, học sinh.

5. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh truy cập vào trang Web của phòng Khảo thí& KĐCL (địa chỉ truy cập: http:// 203.113.165.45) để lấy mẫu đơn và các thông tin liên quan.

Chi tiết trong file đính kèm

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  
Các tin khác