Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020


Quy định, hướng dẫn

Cập nhật lúc : 09:05 09/01/2019  

Quy định mới về thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên

Ngày 08/02/2019, Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ chính thức có hiệu lực.

Thông tư này quy định mới về thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên như sau:

- Đối với giảng viên hạng III, giáo viên THPT hạng III, giáo viên dự bị đại học hạng III: Tập sự 12 tháng. Trước đây giáo viên THPT chỉ cần tập sự 09 tháng.

 

- Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng III: Tập sự 09 tháng

 

- Đối với giáo viên mầm non hạng IV,  giáo viên tiểu học hạng IV: Tập sự 06 tháng.

 

Cũng theo Thông tư này, thời gian nghỉ sinh con, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác không được tính vào thời gian tập sự. Thông tư này được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 27/12/2018.

 

Chi tiết Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT trong file đính kèm

Tải file 1  
Các tin khác