Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Địa lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Vấn đề phát triển nông nghiệp


GDCD lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Tiết 4


Vật lý lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Dao động cơ: Các loại dao động - Tổng hợp dao động (tiết 3)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 (tiếp theo)


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chủ đề Este - Lipit (tiết 3)


Toán lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Lũy thừa, Logarit, Phương trình - Bất phương trình mũ logarit


Sinh học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Quần thể tự phối


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chuyên đề 7: Ngữ pháp


Địa lý lớp 12: Ôn tập thi TN THPT: Việt Nam trên đường đổi mới, hội nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế


Ngữ văn lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Kiểu bài nghị luận về ý kiến bàn về văn học


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27