Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chủ đề 2: Este - Lipit (tiết 1)


Toán lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Ứng dụng của hàm số (tiết 3)


Sinh học lớp 12: Ôn tập thi TN THPT năm 2020: Di truyền liên kết với giới tính, di truyền ngoài nhân


Địa lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tự nhiên


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chuyên đề 5 - Ngữ pháp


Ngữ văn lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Bài nghị luận văn học về một bài thơ, đoạn thơ


Vật lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chương VII: Hạt nhân nguyên tử - Phóng xạ (tiết 2)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Ôn tập Lịch sử Việt Nam 1945-1954 (tiết 3)


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Đại cương về kim loại (tiết 4)


Toán lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Hình học (tiếp theo)


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27