Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 14 tháng 08 năm 2020


Tin tức & sự kiện

Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, lớp 10 Trường THPT chuyên Quốc Học và lớp 10 các trường công lập trên địa bàn thành phố Huế

Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, lớp 10 Trường THPT chuyên Quốc Học và lớp 10 các trường công lập trên địa bàn thành phố Huế

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, lớp 10 Trường THPT chuyên Quốc Học và lớp 10 các trường công lập trên địa bàn thành phố Huế. Để tra cứu kết quả thi quý phụ huynh và các em học sinh truy cập vào đường link sau:

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm